Práctica sobre o Baltic Dry Index

Obxectivos:
  • Coñecer o Índice Baltic Dry, como indicador da evolución do transporte marítimo internacional.
  • Coñecer como está afectando a crise financeira ó comercio internacional.
Contidos:

  • Explicar qué mide e como se elabora o Índice Baltic Dry.
  • Buscar ún gráfico actualizado que mostre a evolución deste Índice.
  • Comentar dito gráfico.
  • Explicar como está afectando a crise financeira ós medios de pago no comercio internacional e como repercute isto no transporte de mercadorías.
Recursos:

No hay comentarios: