Práctica sobre evolución do transporte interior en España

Obxectivos:

Analizar a evolución nos últimos anos do transporte de mercadorías por carretera en España. A partir de datos do Boletín Estadístico do Ministerio de Fomento:
  • Elaborar distintos gráficos que presenten dita evolución do transporte interior.
  • Interpretar ditos gráficos, comentando as principais tendencias ou comportamentos do transporte no periodo analizado.
Contidos:

  • Descargar datos en Excel: "4. Transporte interior total. Toneladas-Km producidas según clase de mercancías."
  • Elaborar gráficos que representen a evolución do transporte en España.
  • Redactar conclusións sobre dita evolución.
  • A continuación figuran imaxes dos gráficos que se elaborarán:

Recursos:

No hay comentarios: