Liderazgo e estratexia

Obxectivos:
 • Aproximarse ó concepto de liderazgo desde unha nova perspectiva de organización do traballo en rede.
 • Plantexarse a necesidade de que todos os integrantes dunha organización compartan compromiso e responsabilidade, xa que estamos nunha economía global na que, para subrevivir, España non pode pensar en ser os máis baratos senon que temos que apostar por ser os mellores.
 • Aproximarse a diversos enfoques teóricos sobre o concepto de estratexia.
Contidos:
 • O director xeneral de Nissan Motor Ibérica comentaba os seguintes datos nunha entrevista (minuto 14,16 de "Viaje a la Fábrica Global"):
  • O coste dunha biela de motor producida en India e traída a España, representa o 40% do coste de producila en España.
  • O coste para a empresa dun traballador en España está entre 20.000 - 25.000 €. En Rumanía: 2.500 €. En Marruecos 1.900 €. En India 1.500 €.
 • Nun mercado global con liberdade de movemento de mercancías e capitales ¿Por que seguir fabricando en España? Se unha empresa pode ter 15 traballadores en India polo que custa un só traballador en España.
 • No referido documental chégase á seguinte conclusión:
  • Se non podemos ser os mais baratos, seamos os mellores
 • Nesta realidade, o liderazgo é unha necesidade. Pero a concepción piramidal tradicional do líder heroico na cúspide e seguidores pasivos na base non sirve para enfrontarse os novos desafíos.
 • Precísase unha nova concepción do liderazgo como unha cultura de implicación, compromiso e innovación compartido por todas as persoas nunha organización.

Recursos:

No hay comentarios: