Entrevistas a tres empresarios dunha actividade

Obxectivos:
 • Contacto directo coa realidade dun sector da actividade económica.
 • Realizar unha investigación de campo sobre o entorno empresarial.
Contidos:

 • Elexir un sector de actividade con importancia presente ou futura en termos de emprego xenerado, número de empresas, etc.
 • Formación de equipos de alumnos cun máximo de catro persoas.
 • Cada grupo elixe un tipo de actividade na que desenvolverá as entrevistas.
 Estructura do traballo:
 • A) INTRODUCCIÓN:
  • Qué actividade empresarial se investigará?
  • Por qué se elixe investigar esta actividade? ¿para respostar a qué preguntas? (xustificación, argumentación)
  • Obxectivos da investigación.
  • Metodoloxía que se utilizará para obter a información e fontes a consultar.
  • Explicar a estructura que terá o informe:
   • Contexto da actividade.
   • Entrevistas
   • Conclusións
   • Implicacións de xestión
   • Bibliografía e outras fontes consultadas
  • Plan de traballo, diagrama de Gantt, cronograma ou "plan de actuación": planificación temporal das actividades precisas para completar o proxecto.
 • B) ANÁLISE DO SECTOR
  • A partir de documentación diversa: informes, noticias, etc.
  • Elaborar unha táboa tipo ranking de empresas do sector (coa base de datos SABI). (ver exemplo).
 • C) ENTREVISTAS
 • D) CONCLUSIÓNS
  • Síntese das principais ideas do traballo.
 • E) IMPLICACIÓNS DE XESTIÓN
  • Propostas / recomendacións para as empresas da actividade analizada.
 • F) BIBLIOGRAFÍA E OUTRAS FONTES CONSULTADAS

Algúns recursos adicionais:

No hay comentarios: