SABI - Base de datos de empresas

SABI é unha base de datos que permite obter información de empresas con forma societaria (direccións, facturación, número de empregados, etc.) según criterios sectoriais, de localización e outros.

A continuación figura un exemplo dun ranking de empresas elaborado a partir de SABI:

Enlaces: